Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Adem'in Laneti (Koç Ünv. Yay.)

Adem'in Laneti genetik bilimi ışığında, insan özelinde cinsiyet kavramını çok yönlü bir şekilde işleyen oldukça kafa açıcı bir kitap. Kitap, Koç Üniversitesi Yayınları'nın son dönemlerde oldukça etkili bir yayın ve editorya gayreti ile seçilen etkili 'popüler bilim' kitapları kategorisinde yer alıyor; baskısı ve çevirisi ile de kesinlikle övgüyü hak ediyor. Kitabın yazarı Bryan Sykes'ın bilimsel anlatı becerisinin yanında iyi bir hikaye anlatıcılığı sayesinde kitap içerisindeki kimi zaman zorlaşan kavramları bütüncül bir şekilde bir hikaye örgüsüyle takip edebiliyorsunuz.

Kendi soyismi benzerliğinden yola çıkarak başladığı, kitaba konu olan bilimsel araştırma sürecince insanlarda cinsiyetin oluşma süreci ve farklı cinslerin genetik kökenleri üzerine kapsamlı bir giriş ile açılıyor kitap. Ardından özellikle erkekliğin belirleyici özelliği Y kromozomunun belli ailelerinin farklı durumlar üzerinden Dünya üzerinde nasıl domine olduğunun öyküsünü anlatılıyor. Bu öyküde …
En son yayınlar

Yürümenin Felsefesi (Kolektif Kitap)

Yürümenin Felsefesi Kolektif Kitaplar'ın yayın çizgisine tam yakışır, bir taraftan gerçek hayatla içli dışlı ama olayın düşünsel ve felsefi tarafından ödün vermeyen, çevirisi ile her zamanki gibi göz dolduran, tasarımı ile elinizde tuttuğunuzda dahi mutluluk hissi veren bir kitap; yürümenin felsefesine dair bir şaheser!


Kendisi de bir felsefeci olan yazar Frédéric Gros, yürüme gibi günlük hayatın en temel ve kitapta da bahsettiği üzere 'tekdüze' davranışı üzerine sayfalarca fikirler, tarihsel kişilikler, bağlantılar ve renkli anekdotlar sunuyor. Tarihteki ünlü yürüyüşçülerden Nietzsche, Rousseau, Thoreau ve Emerson'ın yürümeye karşı yaklaşımlarını bizzat deneyimleri ve bunların üretme süreçlerine etkileri üzerinden etkili bir şekilde el alıyor. Doğada uzun soluluklu yürüyüşlerden, 'kafayı dağıtmak' için çıkılan yürüşlere, şehirde elleri cebinde sokaklarda başıboş dolaşmak olarak tarif edilebilecek 'fleaneur'lükten, Paris parklarında birbirine kur yapmak…

Bir Laboratuvar : YÖK’ün Gölgesinde Bilim Tarihi Işığında (Boğaziçi Ünv. Yay.)

Türkiye'nin Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) gölgesindeki akademisine panoramik ve oldukça kişisel bir bakış sunan "Bir Laboratuvar : YÖK’ün Gölgesinde Bilim Tarihi Işığında" adlı kitap, Türkçe yayınlanmış nadir bilimsel anlatılardan biri olma özelliği taşıyor. Boğaziçi Ünv. Psikoloji Bölümünde araştırmalarını sürdüren Reşit Canbeyli hocanın kaleme aldığı kitap bilimsel araştırmanın kendisini ve bu araştırmaların vazgeçilmez unsuru olan labaratuarları kişisel deneyimlerinden yola çıkarak yaklaşık yüz sayfalık bir kitaba onlarca ilginç bilgiyi sığdırarak anlatıyor.

Kitabın ilk başında Amerika'daki eğitiminin ardından 1970'lerde Türkiye'ye dönüp Boğaziçi Ünv.'de psikoloji labaratuarı kurmaya çalıştığı dönemde karşılaştığı dramatik ortamı günümüzle de ilişkilendirerek yola çıkıyor yazar. Ardından 1980 darbesi ile YÖK yasasının etkilerini göz önüne serip 'üniversitelerin özerkliğine' yönelik yapılan tüm saldırılara akademinin sessiz kalmasından bahsediyor…

Tanrı Zar Atmaz (Pegasus Yay.)

Olasılık kavramına alışıldık matematik perspektifinden ziyade fizik tarafından yaklaşan fakat yazarlarının fizik alanında akademik çalışmalarının uğradığı 'anlaşılmazlık' eleştirisinden bir parça da olsa nasiplendiği bir kitap olduğu söylenebilir Tanrı Zar Atmaz'ın. Kitap, Einstein'ın meşhur sözünü, fizikte kuantum mekaniğindeki belirsizliği temel alarak karşı çıktığı evrenin temelinde yatan olasılığı bir şekilde 'halt etmek' için uğraşan çeşitli matematikçi-bilgisar bilimci ve fizikçi bilim insanlarını ve yaptıkları çalışmaların izini sürüyor. Kitapta hikayeleri anlatılan karakterler arasında Shannon, Kolmogorov,Gamow ve elbette Einstein yer alıyor. İlk bölümlerde temel fikri (belki de çeviri nedeniyle) anlamak zor olsa da ilerleyen sayfalarda yazarların hikaye anlatıcılığı becerisi sayesinde enformasyon teorisinden, oyun teorisine oradan da kozmolojiye birçok farklı alanlarda belirlenimcilik (determinizm) ve olasılık karşıtlığı işleniyor kitapta. Sonlara doğ…

Dillerin Tarihi (Boğaziçi Ünv. Yayınevi)

Dillerin Tarihi, dil konusuna tarihsel ve sosyo-kültürel açıdan yaklaşan, kullandığı dili ile akademik bir yayından ziyade her türlü okur için ulaşılabilir bir kitap olma özelliği taşıyor. Kitap kendisini başlangıçta 'bir ders kitabı' olarak tanımlıyor; kitaptaki konuların seçiminden bu konuların işlenişine kadar açıklayıcı, pedagojik yaklaşımı sezebiliyorsunuz fakat 'ders kitabı' tanımının çok daha ötesinde, kuru ve sıkıcı bir dilden ziyade oldukça sade ve dilbilim konusunda teknik-jargondan olabildiğince uzak durarak anlaşılırlığını üst düzeye çıkarıyor.

Öncelikle bir dilin nasıl tanımlandığından ve ilksel dil konularıyla giriş yapan yazar, eldeki çok az veriden 'olağanüstü' sonuçlar çıkarmak yerine oldukça temkinli, her zaman kuşkucu ve sorgulayan bir yaklaşımla konu hakkında sadece 'söylenebilecekleri' dile getiriyor. İlk dil tartışmalarından sonra Dünya üzerinde büyük bir coğrafyaya yayılmış Hint-Avrupa dilleri ve Afrika dilleri üzerinden dilin yay…

Yaşam Nedir? (Metis Yay.)

Bilimin en büyük sorularından birini yepyeni araştırmalar ışığında ele alan ufuk açıcı bir kitap 'Yaşam Nedir?'. Problemin formüle edilişine bakarak tipik bir bir biyoloji kitabı beklentisi uyandırsa da aslında alt başlığı 'Kimyanın Biyolojiye Dönüşümü', olaya kimya perspektifinden bakacağının ipucunu baştan veriyor. Fakat bahsi geçen kimya, standart kimyadan çok daha farklı, kimya alanında oldukça modern bir bakış olan 'sistem kimyası' perspektifi.

Canlı varlıkları, cansız varlıklardan ayıran temel özellikler göz önüne alındığında, canlıların 'açıklanamaz' görünen karmaşıklıkları, kendini sürekli çoğaltıyor olmaları ve bunu sağlayan bir metabolizmaları olması gösterilir. Canlılığın basitten karmaşıklığa doğru 'ilerleyişini' ve bunun mekanizmasını Darwin'in doğal seçilim kuramı ortaya koyuyor. Fakat Darwin'in kendisinin de belirttiği 'sürekliliği' sağlayacak, temelde kökleri ilk canlıya uzanan ve cansız maddeden canlılığın nasıl…

Evrenin Yüzde Dördü (Tübitak Yay.)

'Evrenin Yüzde Dördü', günümüz modern fiziği ve kozmolojinin en büyük iki problemi olan 'karanlık madde' ve 'karanlık enerji' konularını tarihsel olarak ele alan muhteşem bir kitap! Tübitak Yayınları'nın bir türlü anlayamadığım yayın politikaları sebebiyle yayınlansa dahi hiçbir yerden haberini duymadığım, kitapçıların büyük bir kısmına dağıtım yapılmaması ve internet kitapçılarının çoğunda da listelenmemesi nedeniyle kolayca gözden kaçabilecek bir kitap. Kitabın yazarı Richard Panek'in çıkarttığı kusursuz 'dedektiflik' çalışmasıyla, çevirmen Zeynep Çiftçi Kanburoğlu'nun özverili ve yetkin katkısı, İTÜ Fizik Bölümü'nden Doç. Dr. Emre Onur Kahya'nın çeviriye verdiği bilimsel danışmanlık ve kitabın baskısının kalitesi ortaya Türkçe'ye kazandırılmış en kaliteli popüler fizik kitaplarından birini çıkarmış.

Kitabın başlığı evrenin madde-enerji içeriğinin bildiğimiz maddeden oluşan %4'lük kısmına atıfta buluyor fakat içeriği tamam…